VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

F

Formalin

Middel til fiksering (konservering) av biologisk materiale og vannprøver. Handelsvaren inneholder ca. 40 % formaldehyd, HCHO. Jfr. fikseringsmiddel, sanitærvæske.

Formalin


Formazin

Syntetisk organisk forbindelse. Suspensjoner av formazin brukes som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann. Resultatet angis i FTU (Formazin Turbidity Units).

Formazin


Forsedimentering

Utskilling av sedimenterbare partikler før viderebehandling av vann eller avløpsvann.

Primary sedimentation


Forsedimenteringsbasseng

Se sedimenteringsbasseng og forsedimentering.

Primary sedimentation basin (tank), primary settling basin (tank)


Forsedimentert slam


Forskrift om kjemikalier

Forskrift om kjemikalier kan du lese nærmere om her.

Forsøksanlegg

(Pilotanlegg)

Benyttes i VA-teknikken om anlegg i liten teknisk målestokk for undersøkelse av bestemte prosessmessige forhold og/eller dimensjoneringskriterier ved behandling av vann eller avløpsvann.

Pilot plant


Fortrengningspumpe

Pumpe hvor pumpevirkningen oppnås ved at et bevegelig element eller en gass fortrenger den pumpede masse fra et arbeidskammer. Kapasiteten er avhengig av volumforandringen pr. tidsenhet i arbeidskammeret og uavhengig av mottrykket. Jfr. stempelpumpe, membranpumpe, pneumatisk ejektor, roterende fortrengningspumpe, rotasjonspumpe.

Displacement pump


Fortykker


Fortykket slam

Slam som har gjennomgått gravitasjonsfortykking eller maskinell fortykking for å fjerne en del av vanninnholdet (tørrstoffinnhold normalt fra 3 til 7%, vanninnhold: 93-97%).


Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE