VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

F

Fnokkoppbygging


FOA

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forbrenning

Prosess for termisk oksydasjon av organisk stoff. Forbrenning gir aske og forskjellige røykgasser som sluttprodukt. Jfr. våtforbrenning.

Incineration


Fordampning

Overgang fra væske til gassform. Jfr. fordunstning.

Vaporization


Fordrøyningsbasseng

Se utgjevningsbasseng.

Fordunstning

Overgang fra væske/fast stoff til gassform ved temperatur lavere enn væskens/stoffets kokepunkt. I stringent meteorologisk terminologi brukes betegnelsen bare om overgang av vann fra flytende form til gassform, mens sublimasjon brukes om overgang fra fast form til gassform. Jfr. fordampning.

Evaporation


Forfellingsanlegg

Anlegg for kjemisk og biologisk rensing av avløpsvann der kjemisk rensing foretas foran et biologisk rensetrinn. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Pre-precipitation plant


Foringsrør

Gjenstående borerør eller separat nedsatt støtterør i dypbrønn. Brønnfilteret utgjør vanligvis nederste del. Jfr. filterrør.

Well casing


Forklorering

Klorering som foretas før annen vannbehandling.

Prechlorination


Forlufting

Lufting av vann eller avløpsvann som forbehandling.

Pre-aerationSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE