VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

F

Flygel

Instrument for måling av strømhastigheten i vann (elver, bekker og kanaler). Flygel består av roterende propell og telleverk.

Rotating meter, current meter


Flyktig suspendert stoff

(FSS)

Den del av suspendert stoff som forsvinner ved gløding ved 600oC. Jfr. glødetap.

Volatile suspended solids, VSS, mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS


Flytende overløp

Overløp festet til flytelegeme. Heves og senkes med vannstanden, og har derved konstant kapasitet.

Floating weir


Flyteskjema

Blokkdiagram som viser hoveddelene i et anlegg, prosessgang og enhetenes innbyrdes avhengighet.

Flow diagram, flowsheet


Flyteslam

Lett slam og fett som akkumuleres på vannoverflaten i fettfang eller sedimenteringsbasseng.

Scum, floating sludge


Flyteslamrenne

Renne for oppsamling av flyteslam, vanligvis i forsedimenteringsbasseng.

Floating sludge trough


Flyteslamskjerm

Se skumbrett.

Flyteslamskrape

Skrape for transport av flyteslam. Se slamskrape.

Skimmer


Fnokk

Løs sammensetning av lette partikler med svak innbyrdes binding, dannes i en løsning ved tilsetting av koagulant eller ved biokjemiske prosesser. Jfr. flokkulering.

Floc


FnokkdannelseSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE