VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

F

Flokkulant

Bruk heller koagulant.

Flokkulering

Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner flokkulering den prosess som følger etter koaguleringsprosessen. Gjennom forsiktig omrøring skjer en oppbygging (agglomering) av mikrofnokker (primærpartikler) til større fnokker. Jfr. koagulering.

Flocculation


Flokkuleringsbasseng

Basseng med forsiktig omrøring av vannmassene for flokkulering av suspensjoner.

Flocculation basin (tank)


Flokkuleringsmiddel


Flotasjon

Prosess for separasjon av to faser. I VA-teknikken benyttes prosessen bl.a. for separasjon av slam fra vann og for fortykking av slam. Slammet gjøres lettere enn vann ved tilførsel av finfordelte luftblærer og bringes dermed til overflaten. Jfr. sedimentering.

Flotation


Flotasjonsfortykker

Enhet for fortykking av slam. Slampartiklene gjøres lettere enn vann ved tilsetting av finfordelte luftblærer, og fortykkes ved vannoverflaten. Egner seg spesielt for fortykking av fnokket slam.

Flotation thickener


Flottørkammer

Kammer for nivåregistrering ved flottører.

Float chamber


Fluorescens-mikroskop

Analysemetode for bakterier og sporer fra muggsopp. Mikroorganismene merkes med et fluorescerende stoff som letter gjenkjennelse.

Fluoridering

Tilsetting av fluorider til drikkevann for å forebygge tannråte.

Fluoridation


Fluvial avsetningSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE