VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

F

Filterspyling

Rengjøring av filtermateriale ved returspyling med renset vann, eventuelt også luft. Spylehastighet for hurtigsandfilter oftest 30 m/h eller mer. Filterspyling kan også omfatte overflatespyling av filter.

Filter back wash


Filtrat

Væske som har passert gjennom et filter.

Filtrate, filter effluent


Filtrering

Prosess for fjerning av partikler fra væske og gass ved hjelp av filter.

Filtering, filtration


FKE

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Se lovdata (åpnes i nytt vindu).

Flagellater

Uensartet gruppe protozoer, vanligsvis med en eller to svingtråder (flageller). Flagellater er som regel bevegelige. Enkelte lever i kolonier. Flagellater inkluderer både autotrofe og heterotrofe former.

Flagellates


Flashtørke


Flatebelastning


Flensemuffe

Rørdel med flens på en side og muffe på den andre siden.

Flange and bell piece


Flensespiss

Rørdel med flens på en side og spissende på den andre siden.

Flange and spigot end piece


Flermediafilter

Filter oppbygget og benyttet som hurtigfilter i flere sjikt med forskjellige egenskaper, f.eks. kornstørrelse og/eller egenvekt, adsorpsjonsevne og kjemiske egenskaper. Flermediafilter benyttes hovedsakelig for fremstilling av drikkevann.

Multiple media filterSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE