VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

F

Filter

Enhet med et filtermedium av porøst, fibrig eller kornet materiale for utskilling av finfordelte, faste parikler fra væske eller gass.

Filter


Filterbelastning

Hydraulisk belastning: Vannmengde tilført pr. filtervolum eller -flate og tidsenhet. Forurensningsbelastning: Mengde BOF, peronekvivalenter eller suspendert stoff pr. filtervolum eller -flate og tidsenhet. Jfr. biologisk filter, hurtigfilter, langsomfilter.

Filter loading


Filterduk

Vevd duk for vakuumfilter eller trykkfilter. Jfr. silduk.

Filter(ing) cloth


Filterhastighet

Egentlig filtreringshastighet. Vanligvis teoretisk vannhastighet gjennom et filter. Beregnes som vannmengde pr brutto filteroverflate. Jfr. filterkapasitet.

Rate of filtration


Filterkapasitet

Nominell kapasitet for et filter som overflate- eller volumbelastning. Jfr. filterhastighet.

Filter capacity


Filtermateriale

(Filtermedium)

Materiale (sand, kiselgur, aktivkull, stein, plastmedium o.l.) i ulike typer filter for rensing av vann eller avløpsvann. Benyttes hurtigfilter, langsomfilter, biologisk filter.

Filter medium


Filtermotstand

Trykktap ved vannets bevegelse gjennom et filter.

Filter head loss


Filterpresse

(Kammerfilterpresse)

Enhet for mekanisk avvanning av slam. Vanligvis diskontinuerlig operasjon med oppfylling av slam i kammer forsynt med filterduk. Kamrene sammenklemmes ved høyt trykk, slik at slamvann presses ut gjennom filterduken. Tømming av slamkaken ved åpning i kamrene. Ved bruk av filterpresse oppnås vanligvis høyt tørrstoffinnhold i slamkaken. Jfr. silbåndpresse, vakuumfilter, slamavvanning.

Filter press


Filterrør

Perforert eller slisset rørseksjon i enden av foringsrøret i en dypbrønn i løsmasser.

Filter pipe


Filtersand

Sand som nyttes ved filtrering av vann og avløpsvann.

FiltersandSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE