VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5
  ALLE

E

Etterklorering

Klorering som foretas etter annen vannbehandling.

Postchlorination


Ettersedimenteringsbasseng


Ettersedimenteringstank

(Ettersedimenteringsbasseng, klaringstank)

Tank for fjerning av sedimenterbart stoff. Etterfølger biologisk eller kjemisk renseenhet.

Secondary sedimentation tank (basin), final sedimentation tank (basin), secondary clarifier, final clarifier, humus tank


Eufotisk, fotisk

Tilstedeværelse av lys. Om det øvre lag av en vannmasse, der det er nok lys for nettoproduksjon av organisk stoff ved fotosyntese. Jfr. afotisk.

Euphotic


Eutrof

Om vannforekomster, spesielt innsjøer, som er rike på plantenæringsstoffer og med høy planteproduksjon. Jfr. mesotrof, oligotrof, dystrof.

Eutrophic


Eutrofiering

Utvikling mot et miljø rikt på plantenæringsstoffer og stor planteproduksjon.

Eutrophication


Evaporimeter

(Fordunstningsmåler)

Instrument for måling av fordunstning. Jfr. evapotranspirasjon, lysimeter.

Evaporimeter


Evapotranspirasjon

(total fordunstning)

Samlet overføring av vann fra jordoverflaten til luften, dvs. fordunstning pluss transpirasjon. Jfr. potensiell evapotranspirasjon.

EvapotranspirationSide: (Forrige)   1  2  3  4  5
  ALLE