VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

E

Enzymer

Proteiner som virker katalyserende på biokjemiske reaksjoner. Enzymer dannes i levende celler, og hvert enzym aktiverer bare ett enkelt eller en liten gruppe stoffer. Endoenzymer er virksomme innenfor cellen, ektoenzymer skilles ut og virker på substrat utenfor cellen. Enzymer benyttes i vaskemidler for spalting av proteiner.

Enzymes


Epidemi

Utbrudd av smittsom sykdom hos et stort antall mennesker eller i et antall utover det vanlige nivå. Epidemi brukes også om samtidig masseopptreden av ikke smittsom sykdom.

Epidemie


Epidemisk sykdom

Jfr. epidemi.

Epidemic disease


Erosjon

Mekanisk tæring på jordoverflaten (fast fjell og løsmasser) som skyldes vann, vind eller is.

Erosion


Eruptiv bergart

Bergart dannet ved størkning av materiale fra jordens indre (magma).

Igneous rock


Escherichia coli

(E.coli)

Baterie som er til stede i menneskers og pattedyrs tarm. Nyttes som indikator på fekal forurensning. Slik forurensning innebærer fare for forekomst av patogene bakterier og vira. E.coli brukes ofte feilaktig i drikkevannsbakteriologi om termostabile coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.


Etasjeovn

Vertikal enhet for direkte forbrenning av slam. Slam og ristavfall føres fra toppen av ovnen, i labyrintstrømning motstrøms røkgasser via etasjeskillere ved hjelp av skrapeverk. Brennkammer i bunnen av ovnen. Jfr. etasjetørke.

Multiple heart incinerator


Etasjetørke

Vertikal enhet for direkte termisk tøring av slam. Slam føres i labyrintstrømning motstrøms røkgasser fra toppen av tørken via etasjeskillere. Skrapverk blander og transporterer slammet. Jfr. etasjeovn.

Multiple hearth dryer, multiple tray dryer


Eternitrør

Firmabetegnelse for asbestsementrør.

Etterfellingsanlegg

Anlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann der det kjemiske rensetrinn kommer etter et biologisk rensetrinn.

Post-precipitation plantSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE