VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

E

Elvemunning

Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.

Emulgeringsmiddel

(emulgator)

Middel til å fordele olje eller fett i vann. Jfr. emulsjon.

Emulsifying agent


Emulsjon

Fordeling av væskedråper i en annen væske. Jfr. dispersjon.

Emulsion


Endemorene

Morene dannet ved front av isbre, ved at materiale som transporteres i og under breen, avsettes der.

Terminal moraine, end moraine


Endogen respirasjon

Nedbrytning av lagringsprodukter eller annet cellemateriale ved ånding. Endogen respirasjon spiller primært en rolle ved utilstrekkelig næringstilgang, f.eks. ved biologisk slamstabilisering. Jfr. assimilativ respirasjon.

Endogenous respiration


Endoparasitter

Endoparasitter, se i Wikipedia.

Endotoksin

Endotoksin er en såkalt lipopolysackarid på utsiden av Gram-negative bakterier. Disse binder seg til celler i luftveiene og aktiverer en betennelsesreaksjon. Dette kan måles gjennom prøvetaking i luft. Endotoksiner er biologisk aktive og kan gi helseskade som luftveisirritasjon, tette luftveier og feberanfall. Se mer i Wikipedia.

Energidemper

Arrangement for reduksjon av kinetisk energi. Benyttes dels for å hindre uønsket slitasje som følge av høye hastigheter, dels for å hindre brudd som følge av høyt trykk i bend o.l. ved høye hastigheter. Energidemper har vanligvis en utforming hvor væskehastigheten reduseres ved bruk av solide terskler eller andre hindringer i væskestrømmen som skaper kraftig turbulens. Ordet energidemper er egentlig misvisende idet den kinetiske energi omdannes til varme.

Energy dissipator


Enkel rankekompostering

Enkel rankekompostering av avvannet slam (d.v.s. minimum tilsetting av strukturmateriale i forholdet ca. 1:1 på volumbasis) vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig margin dersom lagringstiden settes til 2 år. Vending av ranker/hauger 1-2 ganger pr. år vil forbedre slammets bruksegenskaper og redusere luktpotensialet.

Enteritt

Tarmbetennelse.

EnteritisSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE