VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

E

Elektrode

Elektrisk leder i kontakt med en elektrolyttoppløsning. Jfr. anode, katode.

Electode


Elektrodepotensial

Elektrisk potensialforskjell mellom en elektrode (indikatorelektrode) og en referanseelektrode. Elektrodepotensial angis i volt (V) i forhold ti normalhydrogenelektrodens potensial som konvensjonsmessig er satt lik null. Jfr. elektrode, referanseelektrode.

Electrode potential


Elektrodialyse

Metode for å fjerne elektrolytter fra oppløsninger, ved at ionene passerer gjennom eller holdes tilbake av et system av delvis gjennomtrengelige membraner i et elektrisk felt. Elektrodialyse benyttes bl.a. ved avsalting av sjøvann. Jfr. dialyse, elektroosmose, semipermeabel membran.

Electrodialysis


Elektrokjemisk korrosjon

Korrosjon på metall fremkalt av elektrokjemisk reaksjoner, vanligvis i fuktig miljø. Jfr. galvanisk korrosjon, lekkstrømskorrosjon.

Electrochemical corrosion


Elektrolyse

Spalting av en kjemisk forbindelse i et elektrisk felt. Jfr. elektrolytt.

Electrolysis


Elektrolytisk dissosiasjon

Betegner det forhold at visse kjemiske fobindelser (elektrolytter) spaltes (dissosieres) i positivt og negativt ladede ioner ved oppløsning i vann. Jfr. elektrolytt.

Electrolytic dissociation


Elektrolytisk rensing

Kjemisk rensing av vann ved hjelp av elektrolyse.

Electrolytic treatment


Elektrolytt

Kjemisk forbindelse som i vandig oppløsning eller i smeltet tilstand er helt eller delevis spaltet (dissosiert) i ioner og derfor leder elektrisk strøm. Elektrolytt omfatter syrer, baser og salter. Jfr. elektrolytisk dissosiasjon.

Electrolyte


Elektroosmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom et porøst medium under påvirkning av et elektrisk felt. Jfr. osmose, elektrodialyse.

Electroosmosis


Elveavsetning

(Alluvialavsetning)

Materiale (grus, sand, leire) som avsettes fra elvevann.

Alluvial deposit, alluviumSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE