VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  (Neste)
  ALLE

T

Trykkfilter

Lukket hurtigfilter for filtrering av vann ved overtrykk. Jfr. lukket filter.

Pressure filter


Trykklinje

Kurve som angir trykkhøydens variasjon i et lengdeprofil eller et tverrsnitt. Jfr. hydrostatisk trykklinje, hydraulisk trykklinje.

Pressure line


Trykkøkningspumpe

Pumpe som brukes til å forhøye trykket (f.eks. vannledningstrykket for høyt beliggende områder eller høyhus). I tilfeller hvor den brukes foran en annen pumpe for å sikre denne tilfredsstillende tiløpsforhold, kalles den også tilbringerpumpe.

Booster pump


Trykkreduksjonsbasseng

Basseng for reduksjon av trykk i vannledningsnett pga vannkildens beliggenhet i forhold til det aktuelle forsyningsområdet. Trykkreduksjonsbasseng tjener samtidig som utjevnings- og reservebasseng. Tilløpet reguleres ved flottørventil.

Pressure-reducing basin


Trykkreduksjonsventil

(Reduksjonsventil)

Ventil som ved hjelp av fjær-, vekt- eller flottørregulering, reduserer vanntrykk.

Pressure-reducing valve


Trykksone

Sone i et vannforsyningsanleggs distribusjonsområde hvor vanntrykket er tilnærmet likt. Trykksone bestemmes av ledningsnettets beliggenhet i forhold til vannkilden, og dets evne til å tåle trykk.

Pressure zone


Trykkstøt

Slag forårsaket av trykksvingninger som oppstår i rørledning ved hurtig forandring av volumstrøm.

Water hammer


Turbidimetri

Optisk metode for bestemmelse av turbiditet, basert på at hvitt lys blir spredt når det passerer gjennom en suspensjon. Reduksjonen av lysets intensitet i en bestemt retning måles med et turbidimeter. Ved måling av lysintensiteten vinkelrett på innfallsretningen benyttes betegnelsen nefelometri. Jfr. turbiditet.

Turbidimetry


Turbiditet

Mål for nedsatt siktbarhet i vann pga. suspendert stoff. Turbiditet bestemmes helst ved nefelometri, og i relasjon til en standard. Som standard anvendes suspensjoner av et veldefinert stoff, vanligvis formazin. Jfr. turbidimetri, FTU.

Turbidity


Turbulens

Uordnet, vivlende bevegelse i gass eller væske. Oppstår når strømningshastigheten overstiger en viss grense.

TurbulenceSide: (Forrige)   1  ...  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  (Neste)
  ALLE