VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  ...  102  (Neste)
  ALLE

T

Tørrstoff

(TS)

Totalt innhold av oppløst og partikulært stoff i væske. Tørrstoff bestemmes ved inndamping, oftest 105 oC. Enhet: mg/l. Jfr. oppløst stoff, suspendert stoff.

Total solids, total residue, residue on evaporation, TS


Tørrværskurve

Kurve som viser vannstand eller vannføring i et vassdrag som funksjon av tiden i perioder uten nedbør. Tilsiget skyldes da tapping av grunnvannsmagasinet.

Depletion curve


Transpirasjon

Overføring av vanndamp fra planter til luften. Jfr. evapotranspirasjon.

Transpiration


Transportbånd

Endeløst bånd som går over et system av driv- og støtteruller, for transport av fast masse over kort avstand. Benyttes i VA-teknikken for transport av avvannet slam, sand og ristavfall.

Belt conveyor


Traversskrape

Slamskrape, ofte med eget skrapeblad for fjerning av flyteslam. Brukes både til sirkulære og rektangulære basseng. Slamskrapen er festet til en vogn som kjører på bassengkanten. Skrapen spenner fra sentrum til periferien ved et sirkulært basseng, og tvers over et rektangulært basseng.

Cross-conveyer sludge scraper


Trekantoverløp

(V-overløp)

Jfr. overløp.

Triangylar weir, V-notch weir


Trommelfilter

(Roterende filter)

Filter for fjerning av partikulært materiale fra vann. Trommelfilter består av liggende, roterende trommel påspent filterduk eller med duk og separat filtersjikt, f.eks. cellulosemasse, som kontinuerlig påføres og skapes av for rengjøring. Jfr. trommelsil, mikrosil, vakuumfilter.

Drum filter, rotary filter


Trommelovn

Lang, roterende trommel montert med svakt fall for forbrenning av slam. Brennsone i ene enden, innmating av slam i motsatt ende. Trommelovn har motstrøms direkte tørking av slammet før forbrenning. Jfr. trommeltørke.

Rotary kiln incinerator


Trommelsil

Horisontal, roterende trommel påspent silduk eller plate for fjerning av partikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Delvis neddykket i vann, vanligvis med radielt utadrettet vannstrøm. Utstyrt med overliggende spyleinnretning og/eller børste for renhold av silduken. Jfr. mikrosil, trommelfilter.

Drum screen, rotary screen macro-strainer


Trommeltørke

Enhet for termisk tørking av slam. Direktetørke som består av en lang roterende trommel montert med svak helning. Vanligvis benyttes varme røykgasser for tørkingen. Kan arbeide både mot- og medstrøms. Jfr. trommelovn.

Rotary kiln dryerSide: (Forrige)   1  ...  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  ...  102  (Neste)
  ALLE