VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  ...  102  (Neste)
  ALLE

T

Tetthetsprøving

Mest vanlige metode for tetthetsprøving av rør, skjøter eller ledninger er å måle eventuelle trykkfall pr tidsenhet etter at røret, skjøten eller ledningen er satt under trykk (vann eller gass).

Test for leakproofness


Tilbakeslagsventil

Ventil som bare tillater gjennomløp en vei.

(Swing) check valve, non-return valve


Tilløp

1) I VA-teknikken om innkommende vann til teknisk anlegg.

2) Bivassdrag, sideelv.

Jfr. innløp, utløp, avløp.

Influent (1), tributary (2)


Timeprøve

Prøve som er sammensatt av enkeltprøver tatt i løpet av en time. Jfr. blandprøve.

Toksisitet

Giftighet.

Toxicity


Toksisk pneumoni

Et akutt syndrom med influensalignende symptomer.

Total løftehøyde

(Samlet løftehøyde)

En pumpes totale (samlede) løftehøyde er den energitilvekst, uttrykt i mVS, som 1 kg væske mottar ved passering gjennom pumpen. Hvis pumpen arbeider med åpne beholdere på begge sider, er løftehøyden lik summen av den geodetiske løftehøyde, forskjell i hastighetshøyde og den samlede strømningsmotstand i ledningene, inklusiv innløpstap i sugeledningen, utløpstap i trykkledningen og tap pga retnings- og tversnittsforandringer. Hvis pumpen arbeider med lukkede beholdere (under trykk), inkluderer løftehøyden dessuten trykkdifferansen mellom rommene over vannspeilene på trykk- og sugesiden, omregnet i mVS.

Total delivery head, total discharge head


Totalt tilgjengelig restklor

Summen av fritt og bundet tilgjengelig restklor i vann, bestemt etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, fritt tilgjengelig restklor, bundet tilgjengelig restklor.

Total available chlorine residual


Tørrdosering

Volumetrisk eller gravimetrisk tilmåling av kjemikalier i fast form for tilsetting til vann eller avløpsvann. Jfr. våtdosering.

Dry feeding


Tørroppstilt pumpe

Pumpe i eget pumperom tilkoblet suge- eller tilløpsledning fra separat pumpesump.

Dry sump pump, dry pit pump (US)Side: (Forrige)   1  ...  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  ...  102  (Neste)
  ALLE