VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  ...  102  (Neste)
  ALLE

T

Tensider

Kjemisk forbindelser som nedsetter vannets overflatespenning og derved øker dets fukteevne. Tensider i form av såpe eller oftest syntetiske stoffer, utgjør en viktig bestanddel av vaskemidler. Syntetiske tensider betegnes "harde", henholdsvis "bøte", alt ettersom de nedbrytes langsomt eller hurtig av mikroorganismer. Jfr. vaskemidler, byggere.

Tensides, surfactants, surface active agents


Termisk hydrolyse

Spalting av organisk materiale ved høy temperatur og høyt trykk. Ved slambehandling brukes over 130 grader Celsius og over 6 bar trykk.

Termofil

Temperaturområde over ca. 50 grader Celsius.

Termofil anaerob stabilisering av slam

Anaerob stabilisering av slam ved en temperatur på minimum 55 °C, der alle slampartiklene har vært utsatt for denne temperaturen i minst 2 timer.

Termohydrograf

Instrument for automatisk registrering av temperatur og fuktighet.

Hydrothermograph, thermohydrograph


Termoklin

Brukes om lag i en vannmasse der temperaturen forandres hurtig med dypet. Jfr. sprangsjikt, temperatursjiktning.

Thermocline


Terskel

Avgrenset forhøyning i bunnen av vassdrag eller sjøområde.

Sill


Terskelfjord

Fjordbasseng, vanligvis utgravd av isbreer, avgrenset ved et ytre grunt parti (terskel). De fleste norske fjorder er av denne type, ofte med et ekstremt forhold mellom terskeldyp og innenforliggende dyp. Karakteristisk for terskelfjord er sterk lagdeling, med et brakt overflatelag og stagnerende dypvann.

Sill fjord


Terskelverdi

Verdi som bestemmer om man skal følge nasjonalt regelverk eller EU direktiver i konkurransegjennomføringen.

Tettbebyggelse

En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelse. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.

Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelse som én tettbebyggelse.Side: (Forrige)   1  ...  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  ...  102  (Neste)
  ALLE