VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  ...  102  (Neste)
  ALLE

S

Svoveldioksid

Fargeløs gass med stikkende lukt. Dannes bl.a. ved forbrenning av olje, kull og annet svovelholdig materiale. Svoveldioksid oksyderes i atmosfæren til svovelsyre, og gir opphav til sur nedbør som forårsaker forsurning av vassdrag og jordsmonn, samt korrosjon. Svoveldioksid er et kraftig reduksjonsmiddel, og benyttes til avklorering av vann. Formel: SO2.

Sulphur dioxide


Svovelsyre

Svovelsyre er en sterk syre, som i gassfase er luktfri og uten farge.
Les mer i Wikipedia.

Svovelvannstoff

Foreldet betegnelse - bruk hydrogdensulfid.

Symbiose

Samliv mellom organismer (symbionter) av forskjellig art. Symbiose skader ingen av partene og kan være til fordel for en eller begge. Jfr. parasitt.

Symbiosis


Syre

Stoff som har evne til å avspalte hydrogenioner, H+ (egentlig protoner). Sure, vandige oppløsninger har pH-verdi under 7. Jfr. base, pH-verdi.

Acid


T

Tannhjulspumpe

Fortrengningspumpe hvor pumpevirkningen frembringes av roterende tannhjul. Jfr. fortrengningspumpe.

Gear pump


Tårnpresse

Enhet for avvanning av slam, utført som vertikalt oppførst silbåndpresse.

Tower filter press


Teledybde

(Frostdybde)

Dybden av det frosne jordlag. Teledybde varierer fra sted til sted avhengig av grunnforhold (jordarter) og klimatiske forhold.

Frost depth


Temperatursjiktning

(Temperaturlagdeling)

Tetthetslagdeling av vann pga stigende eller synkende temperatur med dypet. Jfr. sprangsjikt, termoklin.

Thermal stratification


Temporær hardhet

Hardhet som hovedsakelig skyldes vannets innhold av kalsium- og magnesiumbikarbonat. Temporær hardhet reduseres ved koking, idet karbondioksyd unnviker og kalsium- og magnesiumkarbonat felles ut (kjelestein). Bruk heller betegnelsen karbonathardhet. Jfr. hardhet, permanent hardhet.

Temporary hardnessSide: (Forrige)   1  ...  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  ...  102  (Neste)
  ALLE