VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  ...  102  (Neste)
  ALLE

S

Strømhastighet

Velocity of flow, current velocity, stream velocity

Sublimasjon

Direkte overgang fra fast form til gassform og tilbake til fast form. Sublimasjon brukes også om overgangen fast form/gassform eller omvendt.

Sublimation


Sulfatkorrosjon, gipskorrosjon

Korrosjon på betong i vann med så høyt sulfatinnhold at det dannes voluminøse sulfatholdige mineraler (etringitt, gips) med resulterende sprengvirkning.

Sulphate corrosion


Sulfatreduksjon

Reduksjon av sulfat til hydrogensulfid. Bakteriell sulfatreduksjon er et eksempel på anaerob respirasjon. Jfr. svovelbakterier.

Sulphate reduction


Sur gjæring

Første fase ved anaerob nedbryting av organisk stoff. Gir organiske syrer o.a. som sluttprodukt. Ved lave temperaturer dominerer sur gjæring. Når sur gjæring dominerer i råtnetank, blir stabiliseringsprosessen ufullstendig og driftsvansker oppstår, bl.a. med luktproblemer. Jfr. metangjæring.

Acid fermentation


Suspendert stoff

(Suspendert materiale, SS)

Vannets innhold av oppslemmet, partikulært materiale. Kan inndeles i sedimenterbart stoff og svevestoff. SS bestemmes ved filtrering eller sentrifugering og tørking av fraskilt stoff ved definert temperatur, oftest 105 oC. Enhet: mg/l. Jfr. tørrstoff, oppløst stoff, turbiditet.

Suspended matter, suspended solids, non-filterable residue, SS


Svakklorering

Tilsetning av små konsentrasjoner klor til vann, oftest mindre enn 0,5 g/m3, hovedsakelig for desinfeksjon. Jfr. sterkklorering.

Marginal chlorination, simple chlorination


Svartvann

Svensk betegnelse for klosettavløpsvann, mest benyttet i forbindelse med vakuumsystem. Jfr. BDT-vann, gråvann.

Svevstoff

(ikke sedimenterbart stoff)

Finfordelt suspendert stoff som holder seg i suspensjon i stillestående vann. Jfr. suspendert stoff, sedimenterbart stoff.

Nonsettleable solids


Svovelbakterier

Uensartet gruppe som omfatter både fargeløse og klorofyllholdige bakterier. De fargeløse svovelbakteriene har anaerob respirasjon og reduserer sulfat til hydrogensulfid (sulfatreduksjon). De fargede former har fotosyntese der hydrogensulfid oksyderes til svovel og videre til sulfat.

Sulphate bacteriaSide: (Forrige)   1  ...  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  ...  102  (Neste)
  ALLE