VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  ...  102  (Neste)
  ALLE

S

Statisk løftehøyde

Geodetisk løftehøyde økt med trykkforskjellen på vannoverflaten. Ved pumping mellom frie vannoverflater er statisk løftehøyde lik geodetisk løftehøyde. Jfr. manometrisk løftehøyde, total løftehøyde.

Static head


Statisk sugehøyde

Geodetisk sugehøyde redusert med overtrykket på innløpssidens vannoverflate. Jfr. manometrisk sugehøyde.

Static suction head


Statisk trykkhøyde

En pumpes statiske trykkhøyde en den geodetiske trykkhøyde økt med overtrykket på utløpssidens vannoverflate. Jfr. manometrisk trykkhøyde.

Static pressure head


Stempelpumpe

Oscillerende fortrengningspumpe med rettlinjet frem- og tilbakegående fortrengningselement (stempel) som avvekslende suger/trykker væske fra lavere til høyere nivå. Stempelpumpe kalles enkeltvirkende eller dobbeltvirkende, avhengig av om en eller begge stempelsider arbeider.

Piston pump, bucket pump


Stengeventil

Stoppventil.

Shut-off valve


Sterilisering

Metoder som tar sikte på å utrydde mikrobielt liv. Jfr. desinfeksjon.

Sterilization


Sterkklorering

Tilsetting av klor til vann i så store konsentrasjoner at klorbehovet overskrides betydelig. Etter sterkklorering er det ofte nødvendig å avklore vannet for å hindre lukt- og smaksulemper. Tilsetting av større klormengder over et kort tidsrom for å uskadeliggjøre mikrobielle og kjemiske forurensninger eller fjerne begroing i rørledninger m.m. betegnes gjerne sjokk-klorering. Jfr. klorbehov, svakklorering, avklorering.

Superchlorination, overchlorination


Stikkledning

1) På avløpssiden kalles stikkledning uttrekk og brukes om forbindelsesledningen mellom en bygning og hovedavløpssystem for området.

2) På vannsiden kalles stikkledning innlegg og brukes om forbindelsesledningen mellom en bygning og hovedvannledning for området.

Service pipe, house connection


Stivkrampe

Stivkrampe er en sykdom i nervesystemet forårsaket av en infeksjon.
Les mer i Wikipedia.

Stoffkartotekforskriften

Denne forskriften gjelder virksomheter hvor helsefarlige stoffer blir fremstilt,pakket, brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko. Med "helsefarlige stoffer" menes her helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer, og giftig eller helsefarlig biologisk materiale.

Det stilles krav om opprettelse av stoffkartotek for helsefarlige stoffer, og til hvilke opplysninger kartoteket skal omfatte.

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at bestemmelsene i forskriften følges.Side: (Forrige)   1  ...  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  ...  102  (Neste)
  ALLE