VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  102  (Neste)
  ALLE

D

Differensialhastighet

I VA-teknikken spesielt om turtallsforskjellen mellom sentrifugekule og skrue. Jfr. skruesentrifuge.

Differential speed 


Diffusjon

Det fenomen at molekyler eller ioner skifter plass pga varmebevegelse. Væsker diffunderer i hverandre ved at molekyler eller ioner beveger seg fra steder med høyere konentrasjon til steder med lavere konsentrasjon uten ytre påvirkning.

Diffusion 


Diffusor

Perforert eller porøst rør eller plate for fordeling av luft i vann eller avløpsvann. Benyttes også om enhet som fordeler avløpsvann i resipient.

Diffusor


Diffusorlufting

Tilførsel av oksygen til vann eller avløpsvann ved innblåsing av trykkluft gjennom diffusorer plassert i væsken. Jfr. diffusor.

Direkte tørke

Typebetegnelse på enhet for termisk tørking av slam ved direkte kontakt mellom slam og varme gasser. Jfr. trommeltørke, etasjetørke, flashtørke.

Direct dryer


Direktefellingsanlegg

Eldre betegnelse på primær- og sekundærfellingsanlegg.

Direct precipitation plant


Dispergert luft

Finfordelt luft, frigjort fra en løsning av luft i vann ved reduksjon av trykk. Benyttes til flotasjon av suspendert stoff. Jfr. dispersjon.

Dispersed air


Dispersjon

Fordeling av et stoff (dispergert fase) i et annet (dispergeringsmiddel). Dispersjon kan inndeles etter aggregattilstanden av stoffene (fast, flytende eller gassformig). Eks.: emulsjon, suspensjon, kolloidal oppløsning.

Dispersion


Dissimilasjon

Nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser. Jfr. assimilasjon.

Dissociation


Dissosiasjon

Spalting av kjemiske forbindelser i enklere atomgrupper eller atomer. En spesiell form av dissosiasjon er elktrolytisk dissosiasjon, der molekyler i vann spaltes i positivt og negativt ladete ioner. (Den omvendte prosessen kalles assosiasjon.)

DissociationSide: (Forrige)   1  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  102  (Neste)
  ALLE