VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  102  (Neste)
  ALLE

B

Bar

Enhet for atmosfærisk trykk.

1 bar ~= 750 mm kvikksølvsøyle

1 bar ~= 75/76 atmosfære


Base

Stoff som har evne til å motta hydrogenioner, H+ (egentlig protoner). Basiske, vandige oppløsninger har pH-verdier over 7. Jfr. syre, lut, pH-verdi.

Base


Basisk filtermasse

Filtermateriale som binder karbondioksyd i vann. Benyttes til å redusere vannets aggressivitet. Jfr. marmorfilter og magnomasse.

Basic filter mass


BDT-vann

Svensk betegnelse for avløpsvann fra "bad, disk og tvätt". Jfr. gråvann, klosettavløpsvann.


Begrenset anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.


Beisevæske, beisebad

Kjernikalieoppløsning for fjerning av oksyder og lignende belegg fra overflaten av metaller før videre behandling (forsinking, forkromrning, lakkering e.l.) Beisevæske består vanligvis av en syre (svovelsyre, saltsyre, fosforsyre) og vil etter bruk inneholde betydelige mengder metallsalter. Kan benyttes som koagulant.

Pickle, pickling bath


Bekkelukking

Tiltak/anordning for å lukke en bekk ved å lede den inn i rør, kanal eller tunnel.


Benthos

Fellesbetegnelse på vannlevende planter og dyr som er knyttet til bunnen eller et fast underlag. Jfr. plankton, seston.

Benthos


Bentonitt

Forvitret vulkansk aske. Brukes bl. a. som hjelpekoagulant og til adsorpsjon av olje og fett for å bekjempe forurensninger av slike stoffer.

Bentonite


Bikarbonater

Alminnelig betegnelse på hydrogenkarbonater, salter av karbonsyre. I naturlig vann med en pH-verdi lik 8,3 ener lavere, er oppløste b. årsaken til vannets alkalitet. Formel for bikarbonationet: HCO3-. Jfr. karbonater, karbonsyre.

Bicarbonates
Side: (Forrige)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  102  (Neste)
  ALLE