VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102
  ALLE

V

Virkningsgrad

Generelt uttrykk for forholdet mellom innsats og utbytte. Er oftest brukt i forbindelse med energi. For pumper betegner virkningsgrad det effektive arbeid pumpen gjør i prosent av den energi som tilføres.

Efficiency


Virvelsjiktovn

Ovn for forbrenning av bl.a. kloakkslam. Det som skal forbrennes, ledes inn i et brennkammer med glødende sand som holdes svevende ved innblåsing av luft.

Fluidized bed oven


Viskositet

Den egenskap hos en væske (eller gass) som bestemmer de indre friksjonskrefter mellom partiklene ved deres innbyrdes bevegelse, dvs. væskens (eller gassens) seighet. Det skilles mellom dynamisk og kinematisk viskositet.

Viscosity


VKM

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foretar uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet av forhold som har å gjøre med trygg mat og spørsmål knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk. I tillegg gjør VKM miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer (GMO) på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning, og kan også selv ta opp saker på eget initiativ.

Les mer ... (åpner i nytt vindu)

Volumbelastning

Forholdet mellom vannføring og volum av renseteknisk enhet. Angir vannets teoretiske oppholdstid i enheten. Benyttes bl.a. ved sedimenteringsenhet, biologisk filter og luftetank i aktivslamprosessen. Jfr. overflatebelastning.

Volumetric loading


Z

Zetapotensial

Potensialforskjell mellom det dobbeltlag av ioner som omgir partiklene i en kolloidal løsning (eller suspensjon) og selve væsken. Zetapotensial har betydning for flokkuleringsegenskapene i vann og avløpsvann.

Zeta potentialSide: (Forrige)   1  ...  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102
  ALLE