Erosjon

Mekanisk tæring på jordoverflaten (fast fjell og løsmasser) som skyldes vann, vind eller is.

Erosion

» VA ordbok