Epidemi

Utbrudd av smittsom sykdom hos et stort antall mennesker eller i et antall utover det vanlige nivå. Epidemi brukes også om samtidig masseopptreden av ikke smittsom sykdom.

Epidemie

» VA ordbok