Enzymer

Proteiner som virker katalyserende på biokjemiske reaksjoner. Enzymer dannes i levende celler, og hvert enzym aktiverer bare ett enkelt eller en liten gruppe stoffer. Endoenzymer er virksomme innenfor cellen, ektoenzymer skilles ut og virker på substrat utenfor cellen. Enzymer benyttes i vaskemidler for spalting av proteiner.

Enzymes

» VA ordbok