Emulsjon

Fordeling av væskedråper i en annen væske. Jfr. dispersjon.

Emulsion

» VA ordbok