Emulgeringsmiddel

(emulgator)

Middel til å fordele olje eller fett i vann. Jfr. emulsjon.

Emulsifying agent

» VA ordbok