Elektroosmose

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom et porøst medium under påvirkning av et elektrisk felt. Jfr. osmose, elektrodialyse.

Electroosmosis

» VA ordbok