Såpe

Natrium- eller kaliumsalter av høyere fettsyrer. Fremstilles ved koking (forsåping) av dyre- eller plantefett med lut. Avhengig av de fettarter som anvendes, fås såpe med ulike egenskaper, f.eks. toalettsåpe, grønnsåpe, vaskerisåpe. Jfr. tensider.

Soap

» VA ordbok