Proporsjonaldosering

Tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann i forhold til gjennomstrømmende vannmengde.

Proportional feed

» VA ordbok