Vaskemidler

(detergenter)

Kjemiske produkter til vaske og rengjøring. Moderne vaskemidler består av vaskeaktive stoffer (tensider) tilsatt hjelpestoffer, f.eks. byggere (alkalier, polyfosfater), smussbærere, blekemidler (natriumperborat), optiske hvitemidler og proteinspaltende enzymer. Jfr. tensider, byggere, såpe.

Detergents

» VA ordbok