Skruesentrifuge

Enhet for mekaisk avvanning av slam ved sentrifugering. Slammet mates inn i et horisontalt sylindrisk/konisk roterende skall. Skruesentrifuge har innvendig transportskrue for utskruing av sedimentert slamkake. Skrue og skall roterer med forskjellig hastighet. For slamavvanning benyttes vanligvis sentrifuge med rotasjonshastighet fra 1200 til 3000 o/min. For kloakkslam oppnås vanligvis TS-innhold på 15 - 25 % i slamkaken.

Decanter, conveyor centrifuge

» VA ordbok