Slamsentrifuge

Sentrifuge for utskilling av slampartikler fra en suspensjon. I VA-teknikken benyttes slamsentrifuge for avvanning av slam. Jfr. skruesentrifuge. separator.

Sludge centrifuge

» VA ordbok