Rejekt

Utskilt vann fra mekanisk slamavvanningsutstyr. Jfr. slamvann, dekanteringsvann.

Reject

» VA ordbok