Slamvann

Vann skilt fra slam ved slamstabilisering, fortykking eller slamavvanning. Jfr. dekanteringsvann, rejekt.

Sludge liquor, supernatant liquor

» VA ordbok