Escherichia coli

(E.coli)

Baterie som er til stede i menneskers og pattedyrs tarm. Nyttes som indikator på fekal forurensning. Slik forurensning innebærer fare for forekomst av patogene bakterier og vira. E.coli brukes ofte feilaktig i drikkevannsbakteriologi om termostabile coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.

» VA ordbok