Duktile støpejernsrør

Rør som ofte anvendes til hovedvannledninger pga. stor seighet og styrke.

Ductile cast-iron pipe

» VA ordbok