Drensvann

Vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten.

Drainage water

» VA ordbok