Dissosiasjon

Spalting av kjemiske forbindelser i enklere atomgrupper eller atomer. En spesiell form av dissosiasjon er elktrolytisk dissosiasjon, der molekyler i vann spaltes i positivt og negativt ladete ioner. (Den omvendte prosessen kalles assosiasjon.)

Dissociation

» VA ordbok