Dispersjon

Fordeling av et stoff (dispergert fase) i et annet (dispergeringsmiddel). Dispersjon kan inndeles etter aggregattilstanden av stoffene (fast, flytende eller gassformig). Eks.: emulsjon, suspensjon, kolloidal oppløsning.

Dispersion

» VA ordbok