Dispergert luft

Finfordelt luft, frigjort fra en løsning av luft i vann ved reduksjon av trykk. Benyttes til flotasjon av suspendert stoff. Jfr. dispersjon.

Dispersed air

» VA ordbok