Direktefellingsanlegg

Eldre betegnelse på primær- og sekundærfellingsanlegg.

Direct precipitation plant

» VA ordbok