Direkte tørke

Typebetegnelse på enhet for termisk tørking av slam ved direkte kontakt mellom slam og varme gasser. Jfr. trommeltørke, etasjetørke, flashtørke.

Direct dryer

» VA ordbok