Diffusorlufting

Tilførsel av oksygen til vann eller avløpsvann ved innblåsing av trykkluft gjennom diffusorer plassert i væsken. Jfr. diffusor.

» VA ordbok