Diffusjon

Det fenomen at molekyler eller ioner skifter plass pga varmebevegelse. Væsker diffunderer i hverandre ved at molekyler eller ioner beveger seg fra steder med høyere konentrasjon til steder med lavere konsentrasjon uten ytre påvirkning.

Diffusion 

» VA ordbok