Diatomeer, kiselalger

Encellede, mikroskopiske planter med kiselskall. Omfatter både benthiske og planktoniske former. Viktige primærprodusenter i sjøvann og ferskvann. Betegnes også kiselalger.

Diatoms 

» VA ordbok