Dekanteringsvann

Vann som tappes av slamfortykker etter at slammet har sedimentert. Jfr. slamvann, rejekt.

Decant

» VA ordbok