Virvelsjiktovn

Ovn for forbrenning av bl.a. kloakkslam. Det som skal forbrennes, ledes inn i et brennkammer med glødende sand som holdes svevende ved innblåsing av luft.

Fluidized bed oven

» VA ordbok