Trommeltørke

Enhet for termisk tørking av slam. Direktetørke som består av en lang roterende trommel montert med svak helning. Vanligvis benyttes varme røykgasser for tørkingen. Kan arbeide både mot- og medstrøms. Jfr. trommelovn.

Rotary kiln dryer

» VA ordbok