Trommelovn

Lang, roterende trommel montert med svakt fall for forbrenning av slam. Brennsone i ene enden, innmating av slam i motsatt ende. Trommelovn har motstrøms direkte tørking av slammet før forbrenning. Jfr. trommeltørke.

Rotary kiln incinerator

» VA ordbok