Etasjetørke

Vertikal enhet for direkte termisk tøring av slam. Slam føres i labyrintstrømning motstrøms røkgasser fra toppen av tørken via etasjeskillere. Skrapverk blander og transporterer slammet. Jfr. etasjeovn.

Multiple hearth dryer, multiple tray dryer

» VA ordbok