Etasjeovn

Vertikal enhet for direkte forbrenning av slam. Slam og ristavfall føres fra toppen av ovnen, i labyrintstrømning motstrøms røkgasser via etasjeskillere ved hjelp av skrapeverk. Brennkammer i bunnen av ovnen. Jfr. etasjetørke.

Multiple heart incinerator

» VA ordbok